Jesteśmy największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym w Europie


Specjalizujemy się w faktoringu i finansowaniu krótko- i długoterminowym, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi.

Szpitale i Samorządy

Oferujemy finansowanie dla sektora medycznego oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Dostawcy sektora publicznego

Jesteśmy liderem w Europie w zakresie zarządzania wierzytelnościami sektora publicznego.