USŁUGI

Dostawcy sektora publicznego

Jesteśmy liderem w Europie w zakresie zarządzania wierzytelnościami sektora publicznego.

Faktoring bez regresu

Narzędzie wykorzystywane przez firmy chcące poprawić płynność czy uniknąć zatorów płatniczych. Cechą charakterystyczną jest przeniesienie ryzyka niewypłacalności podmiotu na Faktora, dzięki czemu Dostawca pozostaje spokojny o swoje należności i uzyskuje natychmiastową zapłatę za faktury będące przedmiotem przelewu. Faktoring bez regresu jest zgodny z wymogami IAS-US GAAP.

 

CO CHARAKTERYZUJE FAKTORING BEZ REGRESU?

  • Finansowanie faktur niewymagalnych i wymagalnych względem sektora publicznego na podstawie umowy jednorazowej lub ramowej o charakterze odnawialnym;

  • W przypadku konieczności uzyskania zgody podmiotu publicznego BFF wspiera Klienta w pozyskaniu tej zgody przedstawiając szczegółowo warunki podmiotowi publicznemu, w szczególności dla jednostek ochrony zdrowia przedstawia możliwość długoterminowego harmonogramu spłaty. W sektorze Administracji Publicznej zgoda na cesję nie zawsze jest warunkiem podpisania umowy z Klientem;
  • Umożliwia poprawę struktury bilansu firmy

 

KORZYŚCI

  • Pełne przeniesienie ryzyka odzyskania faktur (brak regresu);
  • W przypadku finansowania faktur wymagalnych, pełne przeniesienie procesu zarządzania należnościami na BFF (w tym prowadzenie monitoringu płatności oraz jeśli to konieczne postępowania sądowego); 
  • Utrzymywanie bardzo dobrych relacji biznesowych z podmiotem publicznym, który akceptuje warunki spłaty;
  • Oferujemy możliwość podpisania umów wielonarodowych na różnych terytoriach, na których działamy