Kontakt

BFF Polska S.A.

ul. Kilińskiego, 66
Budynek B, Piętro 8
90-118 Łódź
Tel. +48 42 272 31 00
info-pl@bff.com

 

BFF MEDFinance S.A.

ul. Kilińskiego 66
Budynek B, Piętro 8
90-118 Łódź
Tel. +48 42 272 31 00
medfinance@medfinance.pl

 

BFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Kilińskiego 66
Budynek B, Piętro 8
90-118 Łódź