Dokumenty

Strategia podatkowa

Na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami) publikujemy dokument Strategia podatkowa za rok podatkowy 2022 dla BFF Polska S.A.

spazio

Na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami) publikujemy dokument Strategia podatkowa za rok podatkowy 2021 dla BFF Polska S.A.

spazio

Na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami) publikujemy dokument Strategia podatkowa za rok podatkowy 2020 dla BFF Polska S.A.