Wspieramy płynność finansową

Budujemy relacje. Zabezpieczamy terminowość. Finansujemy.

Oferta

Wyniki finansowe za 2022 r.

SKORYGOWANY ZYSK NETTO
146.0
mln eur
REPORTED NET INCOME
232.0
euro mln
ROTE
39 %
 
WSKAŹNIK WYPŁATY DYWIDENDY
100 %
 
CAŁKOWITY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY
22.3 %
 
Oferta BFF Group
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito