Wspieramy płynność finansową

Budujemy relacje. Zabezpieczamy terminowość. Finansujemy.

Oferta

Wyniki finansowe za 2020 r.

SKORYGOWANY ZYSK NETTO
98
mln eur
ROTE
36 %
 
WSKAŹNIK WYPŁATY DYWIDENDY
100 %
 
CAŁKOWITY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY
21.6 %
 
WOLUMEN NOWYCH TRANSAKCJI
5,786
mln eur
Oferta BFF Group
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito