Odpowiedzialność korporacyjna

Oferta BFF
Odpowiedzialność korporacyjna

Wytyczne Spółki dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary

Wytyczne Spółki _Odpowiedzialność korporacyjna .pdf