Wspieramy płynność finansową

Budujemy relacje. Zabezpieczamy terminowość. Finansujemy.

Oferta

Wyniki finansowe za 2021 r.

SKORYGOWANY ZYSK NETTO
125.3
mln eur
REPORTED NET INCOME
197.4
euro mln
ROTE
33 %
 
WSKAŹNIK WYPŁATY DYWIDENDY
100 %
 
CAŁKOWITY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY
22.2 %
 
Oferta BFF Group
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito