Wspieramy płynność finansową

Budujemy relacje. Zabezpieczamy terminowość. Finansujemy.

Oferta

Wyniki finansowe za 2023 r.

SKORYGOWANY ZYSK NETTO
183.2
mln eur
REPORTED NET INCOME
171.7
euro mln
ROTE
41 %
 
WSKAŹNIK WYPŁATY DYWIDENDY
100 %
 
CET1 RATIO
14.2 %
 
Oferta BFF Group
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito