Media

Komunikaty prasowe

04 mar 2021
BFF ogłasza nową identyfikację wizualną marki
Nowy design ma uczcić powstanie jednej z najbardziej dochodowych i najlepiej skapitalizowanych grup bankowych w Europie.

 

 

Mediolan, 4 marca 2021 r. – BFF ma zaszczyt ogłosić nową tożsamość marki w związku z połączeniem firmy macierzystej Banca Farmafactoring S.p.A. z DEPObank S.p.A.1, które razem tworzyć będą BFF Bank S.p.A.

BFF jest wiodącym, niezależnym europejskim bankiem, o wysokim poziomie generowanego kapitału, dobrej rentowności i zorientowanym na wzrost oraz o zrównoważonym modelu biznesowym. Specjalizuje się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi.

Nowe logo będzie przewodzić nowej tożsamości marki grupy, od 5 marca br. tj. daty wejścia w życie fuzji, stopniowo zastępując obecną wizualizację. Proces zmian został zaplanowany tak, aby sprostać rosnącemu, wewnętrznemu i zewnętrznemu, zapotrzebowaniu na ochronę środowiska i tworzenie zrównoważonych strategii na wszystkich poziomach.
Rebranding będzie zatem realizowany stopniowo od marca w całej Europie, aby uniknąć marnowania zasobów papieru i innych materiałów, które muszą zostać zastąpione lub zreorganizowane.

Nowa tożsamość marki została dziś, po raz pierwszy, zaprezentowana wszystkim pracownikom podczas wydarzenia online na żywo, które zgromadziło całą europejską Grupę, zgodnie z kulturą integracyjną, która stawia ludzi w centrum organizacji.
"Nowa tożsamość jest symbolem milowego kroku, jaki wykonaliśmy w ewolucji naszej grupy. Mamy doskonałą pozycję, aby wypracowywać dobre wyniki, dlatego chcieliśmy unowocześnić nasze logo, aby lepiej dopasować je do strategii firmy" –  powiedział Massimiliano Belingheri, Dyrektor Generalny BFF Banking Group.

 

* * *

 

Inspiracja sztuką
Logo, nawiązujące designem do obecnego, zostało uproszczone i obrócone, w taki sposób, aby sugerować ruch do przodu.

Jest ono inspirowane dziełem Danza [Taniec], które spółka zleciła artyście Gianfranco Pardiemu i podarowała miastu Mediolan w 20062, aby udekorować jedną z głównych bram miasta, w pobliżu siedziby BFF.

Rzeźba składa się z serii żółtych wygiętych linii, które - w swoich krzywiznach i przerwach - sugerują ruch i dynamizm zmian, zgodny z zasadami firmy opartymi na ciągłej innowacji i doskonałości w realizacji celów.

Myśl przewodnia
Nowe logo podtrzymuje przekaz wprowadzony w 2017 r.: "bank, jak żaden inny". 
Fuzja z DEPObankiem łączy dwóch liderów w swoich segmentach rynkowych. Myśl przewodnia przypomina  o  sukcesach i wyjątkowych możliwościach firmy.

Deklaracja misji i wizji z planu strategicznego „BFF2023” pozostała niezmieniona. 
Misja: Być liderem w zakresie innowacji, obsługi klienta i egzekucji na rynkach referencyjnych, przy niskim profilu ryzyka i wysokiej wydajności operacyjnej, dostosowanej do najlepszych praktyk ładu korporacyjnego dla firm publicznych.
Wizja: Być liderem w specjalistycznych segmentach finansowych w Europie.

Czcionka i kolory
Każda z liter logotypu jest wielka i powiększona, aby zapewnić natychmiastowe skojarzenie z marką i jej tożsamością z takimi cechami jak: wzrost, solidność i sprawność. Krój pisma jest unikalny, co dodatkowo potwierdza hasło "bank, jak żaden inny".

Kolorystyka pozostaje bez zmian, z przewagą żółtego, który przypomina twórczość Pardiego, oraz niebieskiego. Odświeżona paleta lepiej dostosowana jest do kanałów cyfrowych.

Trzy różne linie biznesowe - faktoring i pożyczki, usługi związane z instrumentami kapitałowymi oraz bankowość i płatności korporacyjne - będą miały swoje własne, charakterystyczne kolory z nowej palety, co zapewni im większą rozpoznawalność.

Nowe logo zostało zaprojektowane przez Ideogramma.

 

 

1.    DEPObank jest wiodącym włoskim bankiem w sektorze usług związanych z instrumentami kapitałowymi i bankowym systemem rozliczeniowym, posiadającym bazę ponad 400 klientów, w tym funduszy inwestycyjnych, banków, instytucji płatniczych, dużych korporacji i administracji publicznej. Transakcja została ogłoszona w maju 2020 r. i obowiązuje od 1 marca 2021 r.: https://www.bffgroup.com/en/press-releases/closing-depobank 
2.    Z Kolekcji Sztuki Współczesnej Fundacji Farmafactoring. Kolekcja zawiera ponad 250 dzieł sztuki obejmujących wczesne lata po II wojnie światowej do początku 2000 r., stworzonych przez takich artystów jak Valerio Adami, Enrico Baj, Alberto Burri, Hsiao Chin, Mario Schifano, Arnaldo Pomodoro e Joe Tilson. Jest ona na stałe wyeksponowana w mediolańskiej siedzibie Grupy Bankowej BFF.