Media

Komunikaty prasowe

15 kwiecień 2020 11:30
BFF Banking Group wprowadza nowe bezterminowe rachunki depozytowe z oprocentowaniem 1%

Łódź, 15 kwietnia 2020 - BFF Banking Group –  jedna z wiodących instytucji w Europie oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – wprowadza na rynek nowy rachunek depozytowy z oprocentowaniem 1% w skali roku.  
 
Od dzisiaj średnio- i długoterminowe lokaty bankowe przyniosą do 4% zysku w momencie zapadalności, w zależności od wybranego okresu, od 3 do 60 miesięcy; podczas gdy bezterminowe rachunki depozytowe – dające klientom możliwość wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie – pozwolą zyskać proporcjonalnie 1% oprocentowania w skali roku. 
 
Od 2014 roku, czyli od momentu wprowadzenia przez BFF na rynek europejski rynek oferty depozytowej Facto, łączny wolumen zgromadzonych depozytów wyniósł 2,9 mld EUR. Produkty Facto są oferowane we Włoszech, w Niemczech, Irlandii, Niderlandach, Polsce oraz Hiszpanii, będąc jednym z wielu narzędzi pozyskiwania finansowania przez Grupę BFF.  W Polsce lokata Facto jest oferowana w polskich złotych i adresowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych. Ponadto jej celem jest wspieranie rozwoju działalności BFF w Polsce, gdzie firma funkcjonuje od 2016 roku, przy ponad 17% udziale pożyczek w działalności całej Grupy. 
 
Dzięki modelowi biznesowemu o niskim profilu ryzyka, BFF Banking Group posiada silną pozycję kapitałową: na koniec grudnia 2019 roku całkowity współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 15%, a CET1 wyniósł 10,9%, wyłączając spodziewaną dywidendę. Bank charakteryzuje się także niskim poziomem ryzyka – wskaźnik kredytów przeterminowanych netto kształtuje się na poziomie 1,5%. BFF Banking Group od 34 lat nieprzerwanie odnotowuje zyski, jest również jednym z najbardziej rentownych banków w Europie, ze skorygowanym wskaźnikiem RoTE na poziomie 38%.  
 
Decyzja agencji ratingowej Moody’s z 26 marca 2020 roku o podtrzymaniu dotychczasowej oceny wiarygodności kredytowej BFF z pozytywną perspektywą zarówno dla ratingu długoterminowego emitenta („Ba1”), jak i długoterminowego ratingu depozytów („Baa3”),dodatkowo potwierdza stabilność finansową banku, czyniąc BFF Banking Group jedynym bankiem we Włoszech, który otrzymał od agencji ocenę z perspektywą pozytywną.  
 
“Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie w obecnej, wyjątkowej sytuacji powszechnej niepewności , ma wspieranie klientów, dlatego – korzystając z naszej solidnej pozycji finansowej - zdecydowaliśmy się przygotować nową i konkurencyjną alternatywę dla naszych średnioterminowych lokat bankowych.” – powiedział Krzysztof Kawalec, Dyrektor Generalny BFF Banking Group w Polsce. „Jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom konkurencyjne i bezpieczne produkty, dając możliwość wyboru między bezterminowym rachunkiem depozytowym, z którego w dowolnym momencie można wypłacić środki, otrzymując proporcjonalnie 1% rocznego oprocentowania, a średnio- i długoterminowymi lokatami bankowymi z oprocentowaniem nawet 4% w skali roku.” 
 
 
*** 
 
Lokaty oferowane przez BFF Banking Group, a także środki zgromadzone na nowym bezterminowym rachunku depozytowym, są gwarantowane przez Fundusz Ochrony Depozytów Międzybankowych (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - F.I.T.D.), będący włoskim odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  
 
BFF Banking Group i Lokata Facto są markami należącymi do Banca Farmafactoring S.p.A. 
 
Więcej informacji na temat Facto dostępnych jest na stronie www.lokatafacto.pl
 
Więcej informacji na temat ratingu Moody’s znajduje się w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej agencji: https://www.moodys.com/research/Moodystakes-actions-on-15-Italian-banks--PR_420258%201