Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udziału w strukturze Akcjonariatu
Banca Farmafactoring S.p.A. 128 291 677 128 291 677 100%
Razem

128 291 677

128 291 677

100%

Spółka Banca Farmafactoring S.p.A. – podmiot dominujący wobec BFF Polska S.A. - została utworzona i działa w ramach przepisów prawa włoskiego, jest zarejestrowała pod numerem 07960110158 z siedzibą w Mediolanie, Via Domenichino, 5, 20149 Mediolan, Włochy. Banca Farmafactoring S.p.A. uzyskała zgodę Banku Włoch na prowadzenie działalności bankowej w 2013 roku, natomiast od kwietnia 2017 roku jej akcje notowane są na włoskiej giełdzie papierów wartościowych w Mediolanie.

Banca Farmafactoring S.p.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy międzynarodową grupę BFF Banking Group – jedną z największych i najszybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie.