Kalendarium

2019

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r. - 08 sierpnia 2019

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 r. - 12 marca 2019

2018

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. - 10 sierpnia 2018

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 r. - 14 marca 2018

2017

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. - 02 sierpnia 2017

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 r. - 09 marca 2017

2016

Pierwsze notowanie obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst - 28 grudnia 2016