Obligacje

W 2016 roku Zarząd Spółki zdecydował o wprowadzeniu obligacji korporacyjnych do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Obligacje korporacyjne Spółki, zarówno w walucie PLN, jak i EUR, zostały wprowadzone na rynek Catalyst do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. oraz do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwsza seria obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst została wprowadzona w grudniu 2016 roku i była notowana od dnia 28 grudnia 2016 roku. Kolejne 16 serii obligacji zostało wprowadzonych w lutym 2017 roku, a ich pierwszym dniem notowania był 17 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie obligacji wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst znajdują się w pliku poniżej.

Zestawienie obligacji Spółki na Catalyst .pdf