KOMUNIKATY O ZWOŁANIU WZA

 

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY 

DEMATERIALIZACJA AKCJI BFF POLSKA SA .pdf
Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy BFF Polska SA .pdf
Załącznik- Informacja Banku o przetwarzaniu danych osobowych .pdf
DEMATERIALIZATION OF SHARES OF BFF POLSKA SA .pdf
Conclusion of an agreement for keeping a register of shareholders .pdf
Attachment- INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA BY THE BANK .pdf