Raporty bieżące

08.08.2019 EBI - Raport bieżący nr 5/2019 Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
02.08.2019 EBI - Raport bieżący nr 4/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 .pdf
10.05.2019 ESPI - Raport bieżący nr 2/2019 (g.14:17) Kluczowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku .pdf
12.03.2019 EBI - Raport bieżący nr 3/2019 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
12.03.2019 EBI - Raport bieżący nr 2/2019 Raport roczny za 2018 rok (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
08.02.2019 ESPI - Raport bieżący nr 1/2019 (g.12:09) Wstępne dane finansowe za 2018 rok .pdf
30.01.2019 EBI - Raport bieżący nr 1/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku .pdf

14.12.2018 ESPI - Raport bieżący nr 13/2018 (g. 15:56) Podpisanie umowy kredytowej .pdf
07.11.2018 ESPI - Raport bieżący nr 12/2018 (g. 16:51) Uruchomienie limitu kredytowego .pdf
07.11.2018 ESPI - Raport bieżący nr 11/2018 (g. 14:45) Kluczowe dane finansowe za I-III kwartał 2018 roku .pdf
11.10.2018 ESPI - Raport bieżący nr 10/2018 (g. 16:49) Uruchomienie limitu kredytowego .pdf
10.08.2018 EBI - Raport bieżący nr 8/2018 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
07.08.2018 ESPI - Raport bieżący nr 9/2018 (g. 16:29) Kluczowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku .pdf
07.08.2018 EBI - Raport bieżący nr 7/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018 .pdf
29.06.2018 ESPI - Raport bieżący nr 8/2018 (g. 15:32) Podpisanie umowy kredytowej oraz aneksu do umowy kredytowej .pdf
25.06.2018 ESPI - Raport bieżący nr 7/2018 (g. 16:59) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej .pdf
09.05.2018 ESPI - Raport bieżący nr 6/2018 (g. 17:35) Kluczowe dane finansowe za I kwartał 2018 roku .pdf
09.05.2018 EBI - Raport bieżący nr 6/2018 Nowa strona internetowa Spółki .pdf
23.03.2018 EBI - Raport bieżący nr 5/2018 Zmiana nazwy Spółki .pdf
20.03.2018 ESPI - Raport bieżący nr 5/2018 (g. 17:11) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję .pdf
20.03.2018 ESPI - Raport bieżący nr 4/2018 (g. 17:02) Uchwała WZA Magellan S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017 .pdf
14.03.2018 EBI - Raport bieżący nr 4/2018 Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
14.03.2018 EBI - Raport bieżący nr 3/2018 Raport roczny za 2017 rok (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
05.03.2018 EBI - Raport bieżący nr 2/2018 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok .pdf
22.02.2018 ESPI - Raport bieżący nr 3/2018 (g. 17:30) Podpisanie umowy kredytowej .pdf
09.02.2018 ESPI - Raport bieżący nr 2/2018 (g. 15:43) Wstępne dane finansowe za 2017 rok .pdf
25.01.2018 EBI - Raport bieżący nr 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku .pdf
17.01.2018 ESPI - Raport bieżący nr 1/2018 (g. 18:29) Uruchomienie limitu kredytowego .pdf

21 grudnia 2017 ESPI - Raport bieżący nr 21/2017 (g.16:35) Podpisanie umowy kredytowej .pdf
07 grudnia 2017 ESPI - Raport bieżący nr 20/2017 (g. 17:02) Podpisanie aneksów do umów kredytowych .pdf
01 grudnia 2017 ESPI - Raport bieżący nr 19/2017 Załącznik – Życiorys członka zarządu .pdf
01 grudnia 2017 ESPI - Raport bieżący nr 19/2017 (g. 15:41) Zmiany w składzie Zarządu Spółki .pdf
07 listopad 2017 ESPI - Raport bieżący nr 18/2017 (g.16:01) Kluczowe dane finansowe za I-III kwartał 2017 roku .pdf
31 październik 2017 ESPI - Raport bieżący nr 17/2017 (g. 16:02) Uruchomienie limitów kredytowych .pdf
03 październik 2017 ESPI - Raport bieżący nr 16/2017 ,,Załącznik - Życiorys członka zarządu .pdf
03 październik 2017 ESPI - Raport bieżący nr 16/2017 (g. 11:26) Zmiany w składzie Zarządu Spółki .pdf
03 październik 2017 ESPI - Raport bieżący nr 15/2017 (g. 11:14) Rezygnacja członka zarządu .pdf
02 sierpnia 2017 EBI - Raport bieżący nr 6/2017 Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
31 lipca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 14/2017 (g. 15:50) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej .pdf
28 lipca 2017 EBI - Raport bieżący nr 5/2017 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017 .pdf
11 lipca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 13/2017 (g. 14:34) Zmiany w składzie Zarządu Spółki .pdf
11 lipca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 12/2017 (g. 14:28) Rezygnacja członka zarządu .pdf
30 czerwca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 11/2017 (g. 18:24) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej .pdf
01 czerwca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 10/2017 (g. 16:41) Rezygnacja dwóch osób nadzorujących .pdf
01 czerwca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 9/2017 (g. 16:34) Wykreślenie oddziału korporacyjnego Magellan S.A. w Hiszpanii w KRS .pdf
04 maja 2017 ESPI - Raport bieżący nr 8/2017 (g. 16:49) Wyniki Grupy za I kwartał 2017 roku .pdf
28 kwietnia 2017 ESPI - Raport bieżący nr 7/2017 (g. 18:50) Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa .pdf
12 kwietnia 2017 ESPI - Raport bieżący nr 6/2017 (g. 12:08) Zamknięcie oddziału korporacyjnego Magellan S.A. w Hiszpanii .pdf
30 marca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 5/2017 (g. 15:15) Uruchomienie limitów kredytowych .pdf
09 marca 2017 ESPI - Raport bieżący nr 4/2017 (g. 15:49) Uchwała Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. w sprawie podziału zysku 2016 .pdf
09 marca 2017 EBI - Raport bieżący nr 4/2017 Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
09 marca 2017 EBI - Raport bieżący nr 3/2017 Raport roczny za 2016 rok (pełna treść w sekcji Raporty okresowe) .pdf
06 marca 2017 EBI - Raport bieżący nr 2/2017 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok .pdf
21 luty 2017 ESPI - Raport bieżący nr 3/2017 (g. 16:26) Odmowa wydania opinii zabezpieczającej .pdf
15 luty 2017 ESPI - Raport bieżący nr 2/2017 (g. 9:33) Stanowisko Rady Nadzorczej Magellan S.A. w przedmiocie podziału zysku Spółki .pdf
08 luty 2017 ESPI - Raport bieżący nr 1/2017 (g. 13:41) Wstępne dane finansowe za 2016 rok .pdf
31 stycznia 2017 EBI - Raport bieżący nr 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku .pdf

30 grudnia 2016 ESPI - Raport bieżący nr 2/2016 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Magellan S.A. .pdf
30 grudnia 2016 ESPI - Raport bieżący nr 2/2016 Załącznik – Zawiadomienie o transakcji na akcjach Magellan S.A. .pdf
28 grudnia 2016 ESPI - Raport bieżący nr 1/2016 Przystąpienie do systemu ESPI .pdf
20 grudnia 2016 EBI - Raport bieżący nr 1/2016 Podłączenie do systemu EBI .pdf

 

Raporty okresowe

Raport EBI 5/2019 – Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 .pdf
SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RAPORT SKONSOLIDOWANY MSSF 2019-06-30 .pdf
Sprawozdanie z działalności za IH 2019 .pdf
Oświadczenie Zarządu BFF Polska S.A. .pdf

Raport EBI 3/2019 - Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok .pdf
Pismo Prezesa Zarządu .pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport roczny skonsolidowany zgodny z MSSF 2018-12-31 .pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BFF Polska za rok 2018 .pdf
Oświadczenie Zarządu BFF Polska S.A. .pdf
Raport EBI 2/2019 – Raport roczny za 2018 rok .pdf
Pismo Prezesa Zarządu .pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport roczny jednostkowy zgodny z MSSF 2018-12-31 .pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki BFF Polska S.A. za rok 2018 .pdf
Oświadczenie Zarządu BFF Polska S.A. .pdf
Raport EBI 8/2018 – Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 .pdf
SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RAPORT SKONSOLIDOWANY MSSF 2018-06-30 .pdf
Sprawozdanie z działalności za IH 2018 .pdf
Oświadczenie Zarządu BFF Polska S.A. .pdf

Raport EBI 6/2017 – Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 .pdf
SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RAPORT SKONSOLIDOWANY MSSF 2017-06-30 .pdf
Sprawozdanie z działalności za IH 2017 .pdf
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A. .pdf
Raport EBI 4/2018 - Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok .pdf
Pismo Prezesa Zarządu .pdf
Opinia niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport roczny skonsolidowany zgodny z MSSF 2017-12-31 .pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2017 .pdf
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A. .pdf
Raport EBI 3/2018 – Raport roczny za 2017 rok .pdf
Pismo Prezesa Zarządu .pdf
Opinia niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport roczny jednostkowy zgodny z MSSF 2017-12-31 .pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za rok 2017 .pdf
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A. .pdf

Raport EBI 4/2017 – Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok .pdf
Pismo Prezesa Zarządu .pdf
Opinia niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport roczny skonsolidowany zgodny z MSSF 2016-12-31 .pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2016 .pdf
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A. .pdf
Raport EBI 3/2017 – Raport roczny za 2016 rok .pdf
Pismo Prezesa Zarządu .pdf
Opinia niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta .pdf
Raport roczny jednostkowy zgodny z MSSF 2016-12-31 .pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za rok 2016 .pdf
Oświadczenie Zarządu Magellan S.A. .pdf