PODSTAWOWE INFORMACJE

BFF Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 66, 90-118 Łódź, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000263422. Kapitał zakładowy 38 487 503,10 zł w pełni pokryty. NIP: 9471800271 REGON: 471987671

 

Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza

 

Piotr Stępniak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Massimiliano Belingheri Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michele Antognoli Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

 

Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu, Dyr. Generalny
Rafał Karnowski Wiceprezes Zarządu, Dyr. Prawny
Radosław Moks Członek Zarządu, Dyr. ds. sprzedaży
Jarosław Oworuszko Członek Zarządu, Dyr. Finansowy

Dokumenty korporacyjne

Podstawowe informacje

BFF Polska S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 0000263422. Kapitał zakładowy 38 487 503,10 zł w pełni pokryty. NIP: 947-18-00-271 REGON: 471987671

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki .pdf
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki .pdf
Regulamin Zarządu Spółki .pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .pdf
Korporacyjna odpowiedzialność karna podmiotow zbiorowych .pdf

Ład korporacyjny

Kodeks Etyczny Spółki .pdf