Nasza historia

Jesteśmy wiodącą instytucją oferującą usługi finansowe dla  przedsiębiorstw działających
na europejskim rynku ochrony zdrowia oraz podmiotów administracji publicznej.

 

1985
ZAŁOŻENIE w 1985 roku

przez grupę firm farmaceutycznych.

2010
DEBIUT W HISZPANII

w obsłudze międzynarodowych klientów.

2013
MOCNIEJSI JAKO BANK

Lipiec 2013 to kamień milowy w historii firmy: staliśmy się bankiem i poszerzyliśmy nasze źródła finansowania.

2014
LOKATY INTERNETOWE

Wprowadziliśmy lokaty internetowe we Włoszech. Rozpoczynamy działalność cross-border w Portugalii.

2015
LOKATY ONLINE BARDZIEJ MIĘDZYNARODOWE

Wkrótce po Włoszech, wchodzimy na hiszpański i niemiecki rynek lokat internetowych.

2016
ROŚNIEMY W SIŁĘ W EUROPIE

Weszliśmy na rynek polski, słowacki i czeski, przejmując lidera w obszarze finansowania sektora publicznego.

2017
NOTOWANIE NA WŁOSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W kwietniu 2017 zadebiutowaliśmy na włoskiej giełdzie (MTA). Rozpoczęliśmy także działalność cross-border w Grecji.

2018
BARDZIEJ MIĘDZYNARODOWO

Uruchomiliśmy działalność cross-border w Chorwacji i otworzyliśmy oddział w Lizbonie.

2019
PRZEJĘCIE JEDNEGO Z NASZYCH KONKURENTÓW W HISZPANII

Rozpoczęliśmy działalność cross-border we Francji i otworzyliśmy oddział w Polsce. Weszliśmy z ofertą depozytową na rynek polski, niderlandzki i irlandzki.

Marka

Osiem lat po rozpoczęciu procesu umiędzynarodowienia poprzez wejście na rynek hiszpański i portugalski, następnie na rynek Europy Środkowej i Wschodniej w 2016 r., kolejno w Grecji i Chorwacji w 2017 r. i 2018 r., BFF kontynuuje integrację wszystkich swoich spółek w ramach nowej, wspólnej marki: „BFF Banking Group”.


Rebranding jeszcze bardziej poszerzył nasze kompetencje, które zebraliśmy w trakcie ponad 30 lat działalności, wraz z wiedzą i zaangażowaniem każdego z lokalnych rynków.


Wspólna marka umacnia naszą pozycję jako jedynej, paneuropejskiej platformy, która jest w stanie zaspokoić potrzeby finansowe firm dostarczających towary i usługi dla sektora publicznego na wielu rynkach.

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2020r