Chcesz poprawić płynność finansową szpitala?

SUBROGACJA

BFF Banking Group za zgodą Klienta spłaca wskazane przez Klienta zadłużenie (wstępuje w prawa wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty). BFF Banking Group ustala z Klientem nowy harmonogram i warunki finansowe spłaty istniejącego już zobowiązania.

CO CHARAKTERYZUJE SUBROGACJĘ?

 • Wymagana zgoda podmiotu tworzącego na zmianę wierzyciela (w przypadku SP ZOZ);
 • Spłata może dotyczyć jedynie zobowiązań wymagalnych, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę zobowiązań niewymagalnych;
 • W ramach umowy spłata nie może dotyczyć zobowiązań publiczno-prawnych tj. ZUS, US; 
 • Spłata dokonywana jest bezpośrednio na rachunek wierzyciela;
 • BFF Banking Group zawiera z Klientem porozumienie regulujące nowy harmonogram spłaty oraz warunki finansowe.

KORZYŚCI:

 • Narzędzie wspierające restrukturyzację zobowiązań Klienta, umowa określa nowy harmonogram spłaty dopasowany do potrzeb Klienta;
 • Subrogacja nie jest zaciągnięciem nowego zobowiązania;
 • Następuje zamiana wymagalnego zobowiązania na niewymagalne spłacane w długoterminowych ratach;
 • Klient może uniknąć niepotrzebnych kosztów, na przykład związanych z postępowaniem sądowym.

JAK TO DZIAŁA?

Przyznanie finansowania w formie subrogacji jest poprzedzone indywidualną oceną zdolności kredytowej dłużnika i wymaga zgody Komitetu Kredytowego BFF Banking Group.

Proces:

 1. Klient wnioskuje o finansowanie
 2. Przekazanie wymaganej dokumentacji do oceny zdolności kredytowej
 3. Decyzja kredytowa
 4. Podpisanie umowy/ustanowienie zabezpieczeń
 5. Zlecenie wypłaty środków
 6. Podpisanie porozumienia określającego warunki spłaty przez Szpital do BFF Banking Group

 

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Edward Antosiak

Manager, Cooperation with Hospitals

Telefon: +48 42 272 31 00
E-mail: szpitale@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty