Media

Meeting
6-8 września 2022 r.
XXXI Forum Gospodarcze

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to największa konferencja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej, której celem jest promowanie współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi UE i krajami poza unijnymi.  

BFF będzie obecny w 4 debatach: 

 

6 września 2022 r: 

  • Trendy inwestycyjne w 2022 r. 

W okresie gwałtownego wzrostu stóp procentowych i zwiększonej inflacji historycznie aktywa jak akcje czy obligacje osiągają gorsze wyniki, czy tak też będzie w obliczu czekającej nas recesji? W jaki sposób dokonywać obecnie efektywnie alokacji majątku - jaką przyszłość czeka prywatny rynek kapitałowy w okresie rosnących kosztów finansowania i pozyskiwania kapitału? Czy dotychczasowe aktywa, które szczególnie upodobali sobie Polacy jak nieruchomości w perspektywie ograniczenia popytu mogą być zabezpieczeniem? Jak będzie zachowywała się polska waluta w parze z dolarem oraz euro? 

  • Efektywne finansowanie i organizacja ochrony zdrowia w Polsce 

Wśród najpilniejszych wyzwań, z którymi mierzy się ochrona zdrowia w Polsce wskazuje się rosnący nacisk na bezpieczeństwo po pandemii COVID-19, duży nacisk na usługi szpitalne czy niewystarczające zasoby dedykowane na prewencję i opiekę długoterminową, co skutkuje m.in. coraz większym zadłużeniem placówek szpitalnych. Jak uporządkować system ochrony zdrowia tak by był efektywny i odpowiadał na potrzeby społeczne? Jakie wykorzystać instrumenty? Skąd możemy czerpać wzorce i jak wdrażać zmiany?

 

7 września, 2022 r:

  • Inwestycje w regionach. Jak dzięki funduszom zmieniają się europejskie miasta i regiony? 

Receptą na wyjście z kryzysu po pandemii są między innymi inwestycje. To najlepsze narzędzie do tworzenia nowych miejsc pracy i modernizacji infrastruktury. W Polsce rządowy Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami w postaci bezzwrotnego dofinansowania inwestycji. Program ma pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą skutkami pandemii Covid-19 i pobudzić inwestycje w całym kraju. 

  • Czy placówki medyczne są bezpieczne dla pacjentów po erze COVID? 

Czy po dwóch latach COVID, placówki medyczne są przygotowane na kolejną falę czy kolejną epidemię? Czy wzrost długu zdrowotnego spowodowany był obawą przed przyjściem do placówki medycznej i kontaktu z lekarzem? Jakimi dysponujemy obecnie środkami zabezpieczenia przed infekcją i chorobą zakaźną w placówkach zdrowotnych Skąd pozyskiwać środki na innowacje dla placówki zdrowotnej? Grant? Bank? Fundusze leasingowe…? Jak sfinansować ochronę przed transmisjami infekcji? 

 

Język wydarzenia: Polski 

Więcej informacji: [email protected]  

Strona internetowa: www.forum-ekonomiczne.pl