Szukasz sposobu na poprawę płynności finansowej?

UMOWA ZLECENIA

Umowa Zlecenia pozwala uzyskać finansowanie w oparciu o przeterminowane i nieprzeterminowane faktury wobec administracji publicznej, w których wprowadzono zakaz cesji wierzytelności. Na podstawie umowy BFF zapewnia finansowanie Klientowi, który przekazuje profesjonalnemu pełnomocnikowi zarządzanie i kontrolę nad wskazanymi fakturami swoich dłużników. Produkt kierowany jest do firm lokalnych i międzynarodowych o stabilnej sytuacji finansowej, świadczących usługi na rzecz szeroko rozumianej administracji publicznej.

CO CHARAKTERYZUJE UMOWĘ ZLECENIA?

 • Pozwala na szybkie zrealizowanie niezapłaconych faktur; 
 • Umożliwia finansowanie faktur względem całej administracji publicznej (brak czarnych list dłużników);
 • Umowa spełnia wymogi MSSF w zakresie spisania z bilansu finansowanych faktur po stronie Klienta.

ZALETY

 • Brak ryzyka niewypłacalności dłużnika;
 • Poprawa przepływów pieniężnych i DSO (poprawa kapitału obrotowego);
 • Niski koszt finansowania zewnętrznego;
 • Możliwość finansowania faktur względem administracji publicznej, spółek komunalnych i spółek skarbu państwa;
 • Produkt umożliwia Klientowi wyksięgowanie należności po zawarciu umowy z BFF – spisanie z bilansu finansowanych należności;

Obowiązki Klienta:

 • Klient jest zobowiązany do przedstawienia BFF faktur, które są należne z pełnym prawem naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie;
 • Klient nie ma prawa modyfikować należności po podpisaniu umowy;
 • Dłużnik dokonuje spłaty faktur na rachunek bankowy Klienta, który zobowiązany jest do przekazania ich na rachunek bankowy BFF;
 • Klient jest zobowiązany do monitorowania swojego rachunku bankowego;
 • Klient, mimo że pozostaje wierzycielem dłużnika zgodnie ze standardami rachunkowości może spisać te aktywa z bilansu.

Obowiązki BFF:

 • Udzielenie finansowania Klientowi; 
 • Przejęcie ryzyka odzyskania należności od dłużnika.

Obowiązki profesjonalnego Pełnomocnika:

 • Pełnomocnik będzie monitorować, kolekcjonować i zarządzać wszystkimi należnościami na podstawie umowy - Pełnomocnik reprezentuje Klienta;
 • Pełnomocnik będzie negocjował i zawierał umowy z dłużnikami w sprawie spłat ratalnych.


JAK TO DZIAŁA?

 

MODEL OPERACYJNY:

A.    Umowa jednorazowa

 • klient przedstawia wybrany pakiet faktur (wymagalnych lub nie wymagalnych);
 • wykonana zostaje indywidualna wycena pakietu i zawierana jest jednorazowa umowa 

 
B.    Umowa ramowa z limitem odnawialnym

 • klient przedstawia wybraną listę dłużników, z którymi podpisał umowy, które planuje sfinansować na podstawie umowy;
 • ustalany jest globalny limit umowy i dochodzi do zawarcia umowy ramowej;
 • Klient na podstawie umowy ramowej składa wniosek o sfinansowanie faktur wymagalnych lub nie wymagalnych;

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Adrian Kozłowski

Manager, Sales - Local Governments

Telefon: +48 42 272 32 61
E-mail: dostawcy.samorzady@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty