Chcesz poprawić płynność finansową szpitala?

POŻYCZKA

BFF Banking Group udziela szpitalowi finansowania do określonej kwoty środków pieniężnych. Prawo zamówień publicznych nie wymaga przeprowadzenia zamówienia publicznego przed zawarciem umowy.

CO CHARAKTERYZUJE POŻYCZKĘ?

 • Dowolny harmonogram uruchomienia oraz spłaty dopasowany do potrzeb Klienta;
 • Pożyczka może zostać wypłacona Klientowi jednorazowo lub w transzach;
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału; 
 • Elastyczna forma zabezpieczenia finansowania, najczęściej tylko weksel in blanco.

KORZYŚCI:

 • Łatwo dostępne finansowanie pozwala poprawić płynność finansową szpitala i uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych na przykład z postępowaniami sądowymi; 
 • Możliwość negocjacji okresu karencji w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy;
 • Finansowanie nawet do 15 lat;
 • Możliwość ustrukturyzowania finansowania w formie nieodnawialnego limitu, który może być uruchamiany w dowolnych transzach w ciągu 12 miesięcy od jego udostępnienia (odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty limitu);
 • Elastyczne formy zabezpieczenia finansowania, najczęściej zabezpieczeniem jest tylko weksel in blanco, brak wymogów związanych z poręczeniem podmiotu tworzącego (właściciela szpitala);

JAK TO DZIAŁA?

Przyznanie pożyczki jest poprzedzone indywidualną oceną zdolności kredytowej i decyzją kredytową Komitetu Kredytowego BFF Banking Group.

Proces:

 1. Poznanie potrzeb Klienta
 2. Kompletowanie dokumentacji
 3. Analiza i decyzja kredytowa
 4. Podpisanie umowy/ustanowienie zabezpieczeń
 5. Przekazanie środków na konto Klienta
 6. Realizacja harmonogramu spłaty

 

MODEL OPERACYJNY

a)    PODSTAWOWY

 • Umowa z jednorazową wypłatą środków zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem.

b)    ELASTYCZNY

 • Umowa z nieodnawialnym limitem z możliwością wypłaty środków w okresie do 12-stu miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Edward Antosiak

Manager, Cooperation with Hospitals

Telefon: +48 42 272 31 00
E-mail: szpitale@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty