Media

WEBINAR
23 lutego 2021
11:00 – 12:30
Polski system opieki zdrowotnej - wyzwania i szanse

Z okazji publikacji 2. edycji raportu "Challenges to European healthcare systems at a glance. A comparative analysis of 9 EU countries in times of COVID-19", BFF Banking Group pragnie zachęcić do szerszej debaty na rzecz bardziej efektywnego środowiska opieki zdrowotnej w Europie, gdzie różne głosy i punkty widzenia przyczyniają się do dzielenia się najlepszymi praktykami i poszukiwania nowych rozwiązań. Webinar będzie doskonałą okazją do konstruktywnej dyskusji w gronie ekspertów na temat wyzwań, które stoją przed polską służbą zdrowia oraz rozwiązań, które mogą poprawić jej efektywność.

Język: Polski

Nasi paneliści:
Janusz Boniecki, Wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali
Dr Jerzy Gryglewicz, MBA, Ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Dr Joanna Kopińska, współautorka Raportu, Asystent profesora ekonomii na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie
Radosław Moks, Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu BFF Banking Group w Polsce
Agnieszka Szpara, główny ekspert ds. medycznych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Moderator:
Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z: [email protected]