Chcesz rozwinąć swoją gminę?

OBLIGACJE

To instrument finansowy, w którym emitent obligacji (Jednostka Samorządu Terytorialnego lub Spółka Komunalna) pozyskuje finansowanie na dowolny cel, dopasowując harmonogram spłaty (harmonogram wykupu obligacji) do swoich potrzeb i możliwości.

BFF Banking Group ma doświadczenie na rynku finansowania samorządów w formie obligacji i jest jednym z aktywniejszych podmiotów na tym rynku.

CO CHARAKTERYZUJE OBLIGACJE KOMUNALNE?

 • Łatwość w pozyskaniu długoterminowego finansowania z dopasowanym do potrzeb jednostki samorządu harmonogramem wykupu obligacji;
 • Możliwość finansowania inwestycji, finansowania deficytu oraz konsolidacji istniejącego zadłużenia w samorządzie;
 • Wsparcie doświadczonego zespołu oraz domów maklerskich przy planowaniu emisji obligacji;
 • Rynek regulowany ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który prowadzi rejestr wyemitowanych obligacji.

KORZYŚCI:

 • Długoterminowa karencja w spłacie kapitału;
 • Możliwość negocjacji cenowych z oferentami; 
 • Elastyczny harmonogram spłat dopasowany do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
 • Długoterminowy termin zapadalności (w zależności od sytuacji finansowej emitenta obligacji);
 • Brak formalnego wymogu przeprowadzenia zamówienia publicznego.

JAK TO DZIAŁA?

 1. Uchwała rady gminy - wymagana 
 2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - wymagana 
 3. Formuła konkursu / przetargu - w zależności od decyzji gminy formalne zamówienie publiczne nie jest wymagane 
 4. Decyzja - wybór najlepszej oferty
 5. Uzupełnienie dokumentów i zawarcie umowy - Obsługiwane przez Agenta emisji obligacji 
 6. Rejestracja i rozliczenie za pośrednictwem KDPW 

 

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Adrian Kozłowski

Manager, Sales - Local Governments

Telefon: +48 42 272 32 61
E-mail: samorzady@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty