Chcesz poprawić wskaźnik rotacji należności?

CESJA WIERZYTELNOŚCI – INACZEJ FAKTORING BEZ REGRESU

Cesja wierzytelności (inaczej faktoring bez regresu) to umowa przeniesienia uprawnień przysługujących dotychczasowemu Wierzycielowi na nowego Nabywcę. Na jej bazie Wierzyciel (Dostawca) uzyskuje natychmiastową zapłatę za wierzytelności będące przedmiotem przelewu. Dłużnik dokonuje zapłaty na rzecz nowego Wierzyciela – Podmiot finansujący. Skuteczność umowy cesji na rynku polskim, zgodnie z Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, uzależniona jest od uprzedniej zgody organu tworzącego (samorządu, uniwersytetu, Ministerstw, itp.)

CO CHARAKTERYZUJE CESJĘ WIERZYTELNOŚCI?

  • Faktoring daje możliwość szybkiego odzyskania niezapłaconych faktur wobec podmiotów opieki zdrowotnej;
  • Przed podpisaniem umowy faktoringowej Klient musi uzyskać pisemną zgodę szpitala i jego podmiotu tworzącego, BFF wspiera Klienta w pozyskaniu tej zgody przedstawiając warunki planu spłat szpitala.

KORZYŚCI:

  • Poprawa przepływów pieniężnych i DSO (poprawa kapitału obrotowego);
  • Pełne przeniesienie ryzyka odzyskania faktur (brak regresu);
  • Wspiera zarządzanie parametrem DSO Klienta;
  • Możliwość uniknięcia wszczynania postępowania sądowego przez Klienta;
  • Utrzymywanie bardzo dobrych relacji biznesowych ze szpitalem (szpital akceptuje warunki spłaty). 

JAK TO DZIAŁA?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Magdalena Brędzej
Manager, Cooperation with Key Accounts
Telefon: +48 42 272 32 24
E-mail: dostawcy.szpitale@bffgroup.com    

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Magdalena Brędzej

Manager, Cooperation with Key Accounts

Telefon: +48 42 272 32 24
E-mail: dostawcy.szpitale@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty