Chcesz poprawić płynność finansową szpitala?

OVERDRAFT

OVERDRAFT to finansowanie w formie pożyczki w ramach przyznanego limitu, który jest dowolnie wykorzystywany i spłacany w okresie obowiązywania umowy, a odsetki od wykorzystanego limitu są regulowane miesięcznie.

CO CHARAKTERYZUJE OVERDRAFT?

 • Indywidualnie ustalony limit;
 • Umowa zawierana na okres do 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne okresy;
 • Brak ograniczeń w dysponowaniu przyznanym limitem - Klient sam decyduje, kiedy i w jaki sposób korzysta z finansowania;
 • Z góry określony koszt finansowania;
 • Koszt odsetkowy naliczony na podstawie rzeczywistej kwoty i okresu wykorzystania;
 • Zabezpieczenie: weksel in blanco.

KORZYŚCI:

 • Szybki dostęp do środków finansowych;
 • W sytuacji przejściowego braku środków Klient uruchamia finansowanie, aby terminowo regulować inne zobowiązania;
 • Klient sam decyduje na co i w jakim momencie wykorzysta środki;
 • Optymalizacja kosztów odsetkowych poprzez elastyczne zarządzanie przyznanym limitem;
 • Wspiera zarządzanie płynnością Klienta;
 • Produkt dostępny dla szerokiego grona Klientów - większość szpitali otrzymuje pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

JAK TO DZIAŁA?

Przyznanie limitu finansowego - overdraft jest poprzedzone indywidualną oceną zdolności kredytowej Klienta i wymaga zgody Komitetu Kredytowego BFF Banking Group.

Proces:

 1. Klient wnioskuje o finansowanie
 2. Przekazanie wymaganej dokumentacji do oceny zdolności kredytowej
 3. Oczekiwanie na decyzję kredytową
 4. Podpisanie umowy/ustanowienie zabezpieczeń
 5. Zlecenie wypłaty środków
 6. Spłata lub odnowienie umowy

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Edward Antosiak

Manager, Cooperation with Hospitals

Telefon: +48 42 272 31 00
E-mail: szpitale@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty