Chcesz rozwinąć swoją gminę?

OVERDRAFT

CO CHARAKTERYZUJE OVERDRAFT?

OVERDRAFT to finansowanie w formie pożyczki w ramach przyznanego limitu, który jest dowolnie wykorzystywany i spłacany w okresie obowiązywania umowy, a odsetki od wykorzystanego limitu są regulowane miesięcznie. Finansowanie kierowane jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego i Spółek Komunalnych.

 • Indywidualnie ustalony limit; 
 • Umowa zawarta na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy;
 • Brak ograniczeń w korzystaniu z przyznanego limitu - Klient decyduje, kiedy i jak korzystać z finansowania;
 • Jasno i z góry określone koszty finansowania;
 • Koszty odsetek obliczone na podstawie faktycznej kwoty i okresu wykorzystania;
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco.

KORZYŚCI:

 • Szybki dostęp do finansowania; 
 • W sytuacji przejściowego niedoboru środków Klient aktywuje finansowanie w celu terminowego regulowania innych zobowiązań; 
 • Klient sam decyduje, na co i kiedy wykorzysta środki;
 • Optymalizacja kosztów odsetek poprzez elastyczne zarządzanie limitem;
 • Wspiera zarządzanie płynnością Klienta.

JAK TO DZIAŁA?

Przyznanie limitu finansowania, poprzedzone jest indywidualną oceną zdolności kredytowej Klienta i wymaga zatwierdzenia przez Komitet Kredytowy Grupy Bankowej BFF. 

Proces: 

 1. Wniosek Klienta o finansowanie 
 2. Dostarczenie wymaganej dokumentacji do oceny zdolności kredytowej 
 3. Decyzja kredytowa
 4. Podpisanie umowy / ustanowienie zabezpieczeń 
 5. Wniosek Klienta o wypłatę
 6. Spłata lub odnowienie umowy

 

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Adrian Kozłowski

Manager, Sales - Local Governments

Telefon: +48 42 272 32 61
E-mail: samorzady@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty